DSC03306 (2)

Technician repairing washing machine